Thrillers Leestafel.info

spannende boeken en een beetje fantasy

De levenden en de doden in WinsfordDe levenden en de doden in Winsford
Håkan Nesser


In het Engelse Winsford kent vrijwel niemand haar. Slechts enkelen weten dat ze een afgelegen huisje op de hei huurt. Niemand weet dat ze helemaal geen Maria Anderson maar Maria Holinek heet. Ze heeft de dorpelingen wijsgemaakt dat ze een schrijfster is die Zweden voor Engeland heeft verruild om in afzondering aan haar nieuwe boek te kunnen werken. Niemand weet dat ze doodsbenauwd is en niet weet hoe het verder moet. Het enige waar Maria op hoopt, is dat ze haar haar hond Castor zal overleven. Dan blijft de trouwe Rhodesian Ridgeback tenminste niet alleen achter.


Het tochtige huisje dat normaliter alleen tijdens de zomer wordt verhuurd, vormt voor Maria in de koude novembermaand toch een veilig toevluchtsoord. Een flink haardvuur verdrijft de ergste kou en ’s nachts houdt het warme hondenlijf van Castor haar warm. Het is plek waar ze afstand van haar werkelijke leven kan nemen. Haar volwassen kinderen en ook haar vrienden denken dat ze, zes maanden lang, met haar echtgenoot Martin in Marokko verblijft. Dat Martin op de heenreis in Polen is achtergebleven, zal niemand kunnen raden. Maria denkt niet dat hij ooit nog op zal duiken. Niet dat ze hem gedood heeft. Wat ze gedaan heeft, is misschien nog wel erger dan dat. Het gebeurde in een opwelling. Een opwelling die ze desondanks nog geen seconde heeft betreurd.


De reis naar Marokko was een vlucht. Martin zou een jonge vrouw hebben verkracht. Hoewel de aangifte na enkele dagen werd ingetrokken, was het kwaad al geschied. Niets was nog hetzelfde. Martin gaf ruiterlijk toe het bed met de jonge vrouw te hebben gedeeld. Hij schaamde zich hier niet voor. Maria zweeg. Ze zweeg zoals ze gedurende haar lange samenzijn met Martin altijd had gezwegen. Haar knappe gezicht verried geen enkele emotie. Toch was er in haar binnenste iets verschoven. Om die reden maakte ze stiekem een afspraak met de vrouw die de vernietigende beschuldiging had geuit. Eén zin bonkte sindsdien door haar hoofd. Eén enkele zin had Maria tot haar onverwachte actie aangezet.


Maria heeft tijd nodig en moet de schone schijn ophouden. In een knus computerlokaal beantwoordt ze niet alleen haar eigen maar ook Martins mailtjes. Ze doet net of ze zich in Marokko bevinden. Voor Martin in rook opging, werkte hij aan een boek dat hij tijdens zijn verblijf in Marokko zou afronden. Het persoonlijke verhaal zou over zijn verblijf in een literaire commune gaan. Maria beseft dat ze namens Martin met een boek op de proppen zal moeten komen en duikt in zijn aantekeningen.


Terwijl Maria de verslagen van Martin leest, gaan haar gedachten alle kanten op. Ze begint het idee te krijgen dat ze haar echtgenoot nooit heeft gekend. Toen Martin eind jaren zeventig in de commune verbleef, was Maria hoogzwanger van hun eerste kind. Toch valt uit Martins aantekeningen niet op te maken dat hij op het punt stond vader te worden. Na een aantal jaar kwam er abrupt een einde aan Martins jaarlijkse reisjes naar de commune. Hoe meer Maria leest, hoe meer ze het gevoel krijgt dat er al die jaren geleden iets vreselijks is gebeurd.


De levenden en de doden in Winsford liet me al vanaf de eerste bladzijde niet meer los. Wie is Maria precies en wat is haar verhaal? Welke reeks gebeurtenissen is aan de verdwijning van Martin voorafgegaan? In het afgelegen huisje overdenkt Maria haar verleden en peinst ze over de toekomst. Haar verblijf in Winsford is tijdelijk. Op een dag zal ze terug moeten keren naar Zweden. De reis naar Marokko zou immers maar zes maanden in beslag nemen. Maria zal bovendien een goede verklaring voor de afwezigheid van Martin moeten verzinnen. Tot die tijd houdt ze zich bezig met de aantekeningen van Martin. De pagina’s die zijn geheim zullen onthullen, heeft hij echter in een met wachtwoord beveiligd computerbestand verborgen. Het lukt Maria maar niet het wachtwoord te raden. Terwijl ze probeert de geest van haar echtgenoot te doorgronden, krijgt ze steeds meer het gevoel dat ze niet alleen is. Wordt ze door iemand in de gaten gehouden?


Auteur Håkan Nesser heeft voor prachtige contrasten gekozen. Het gezapige leven in Winsford lijkt in niets op het wereldse leven dat Maria in Zweden leidde. De eindeloze wandelingen die Maria met Castor maakt stralen een rust uit die niet met Maria’s gedachten overeenkomt. De onderhuidse spanning is doorlopend aanwezig. Maria heeft iets afschuwelijks op haar geweten. Vreemd genoeg hoopte ik dat ze ermee weg zou komen. Ik voelde sympathie voor Maria en beslist niet voor Martin. De auteur maakt fijntjes duidelijk dat de ware schuldige niet altijd eenvoudig aan te wijzen is. De levenden en de doden in Winsford is zonder twijfel een van de beste boeken van Håkan Nesser. Hij heeft zichzelf overtroffen.


ISBN 9789044535679 | paperback  | 406 pagina's | Uitgeverij De Geus | oktober 2016
Vertaald door Ydelet Westra

© Annemarie, 30 oktober 2016

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

Recensies

Boven