Thrillers Leestafel.info

spannende boeken en een beetje fantasy

Eindfeest  Eindfeest
Jet van Vuuren


Hoewel Victor Daans een ervaren psychiater is, laat hij zich volledig overrompelen door de elegante vrouw die zijn praktijk binnen zweeft. Aan de telefoon heeft Constance de Breedt hem al te verstaan gegeven dat ze zijn hulp dringend nodig heeft. Victor heeft tegengesputterd, Constance moest op haar beurt wachten. Hij heeft immers ook andere patiënten. Constance ging niet op zijn tegenwerpingen in. De besliste klank in haar stem maakte dat Victor toegaf. Ze mocht dezelfde dag nog komen. Nu zit ze in zijn praktijkruimte en kijkt hem vriendelijk aan. “Ik ga dood”, zegt ze op plagerige toon.


Victor begrijpt het niet goed. Wat verlangt Constance precies van hem? Ze heeft al verteld dat hij haar niet hoeft te helpen iets te verwerken. Constance blijkt iets heel anders aan haar hoofd te hebben. Zij zal binnenkort sterven terwijl mensen die haar vreselijk hebben gekwetst, vrolijk door zullen leven. Constance zint op wraak. In haar bevallige hoofd is een moordplan gerijpt. Ze denkt er vierentwintig uur per dag aan. Constance vreest dat ze het plan ten uitvoer zal gaan brengen. Kan Victor haar misschien voor deze vreselijke daad behoeden?


Constance eist al Victors tijd op maar onthult maar mondjesmaat informatie. Victor voelt zich steeds verwarder. Zal Constance werkelijk tot moord in staat zijn? Tot meervoudige moord zelfs? Victor weet dat zijn geheimhoudingsplicht vervalt als een patiënt een gevaar voor anderen vormt. Moet hij naar de politie stappen? Victor twijfelt. Misschien kan hij Constance redden. Als arts kan hij ervoor zorgen dat Constance inziet dat haar plan te gruwelijk voor woorden is. Hij, Victor Daans, is een ervaren arts. Hij kan deze situatie aan. Maar waarom voelt hij zich dan zo ongemakkelijk?


Constance heeft een dodelijke vorm van kanker maar haar binnenste wordt niet alleen door deze nare ziekte verwoest. Ze wordt verteerd door haat. Maar liefst drie mensen zou ze om het leven willen brengen, voor ze zelf afscheid van het aardse bestaan moet nemen. Drie mensen die haar onheus hebben bejegend. Twee van hen heeft ze al lange tijd niet gezien. Ze moet een manier verzinnen om ze naar haar toe te lokken, om ze vervolgens in haar dodelijke web te verstrikken.


De drie vrouwen om wie het gaat, zijn zich van geen kwaad bewust. Overbuurvrouw Toos maakt zich vooral druk om haar ex-man Robert, met wie ze een affaire heeft. Een onderwerp dat ze graag tijdens haar gesprekken met Constance aanroert. Toos heeft niet door dat Constance schoon genoeg van haar gezever heeft. Ruth en Nelly zijn vriendinnen van vroeger. Ruth heeft haar dubbel verraden. Ze heeft het leven van Constance volledig verwoest. Nelly is een naar mens. Onder diverse schuilnamen kraakt ze schrijvers op internet volledig af. Ze is bovendien een lafaard. Toen Nelly hoorde dat Constance kanker had, heeft ze de vriendschap meteen verbroken. Nelly had geen zin in een zieke vriendin. Dat begreep Constance toch wel?


Het verhaal in Eindfeest moet een beetje op gang komen. In rap tempo worden allerlei personages aan de lezer voorgesteld. Wie zijn al deze mensen en wat hebben ze met elkaar te maken? Victor is de enige die enigszins sympathiek overkomt. De dames in dit verhaal beschikken stuk voor stuk over een onaangenaam karakter. Ook Constance is geen lieverdje. Ze heeft weliswaar het nodige meegemaakt maar haar rancune wekt weinig medelijden op.


Aanvankelijk wist ik niet goed wat ik van het verhaal moest vinden. Zelf heb ik nog nooit wraakgevoelens gekoesterd en ik vond het dan ook moeilijk me in Constance te verplaatsen. De hatelijke toon van het verhaal vond ik niet zo prettig. Toch ging het verhaal steeds meer boeien. Waarom is Constance toch zo verbitterd? Waarom ze Toos in het moordplan heeft opgenomen, snap ik nog altijd niet goed, maar de overige twee dames hebben het behoorlijk bont gemaakt. Maar rechtvaardigt dat moord? Ook vind ik het vreemd dat Victor geen advies bij een collega heeft ingewonnen.


Ik vind de vorige boeken van Jet van Vuuren beter maar het psychologische aspect van dit verhaal heeft me absoluut geboeid. Er is goed over de diverse verhaallijnen nagedacht en de schrijfstijl is vertrouwd soepel. Ik ben benieuwd naar het onderwerp van haar volgende boek!


ISBN 9789045208367 | paperback | 301 pagina's| Karakter Uitgevers | april 2016

© Annemarie, 23 mei 2016

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

Recensies

Boven