Thrillers Leestafel.info

spannende boeken en een beetje fantasy

Håkan Nesser


De levenden en de doden in WinsfordDe levenden en de doden in Winsford
Håkan Nesser


In het Engelse Winsford kent vrijwel niemand haar. Slechts enkelen weten dat ze een afgelegen huisje op de hei huurt. Niemand weet dat ze helemaal geen Maria Anderson maar Maria Holinek heet. Ze heeft de dorpelingen wijsgemaakt dat ze een schrijfster is die Zweden voor Engeland heeft verruild om in afzondering aan haar nieuwe boek te kunnen werken. Niemand weet dat ze doodsbenauwd is en niet weet hoe het verder moet. Het enige waar Maria op hoopt, is dat ze haar haar hond Castor zal overleven. Dan blijft de trouwe Rhodesian Ridgeback tenminste niet alleen achter.


Het tochtige huisje dat normaliter alleen tijdens de zomer wordt verhuurd, vormt voor Maria in de koude novembermaand toch een veilig toevluchtsoord. Een flink haardvuur verdrijft de ergste kou en ’s nachts houdt het warme hondenlijf van Castor haar warm. Het is plek waar ze afstand van haar werkelijke leven kan nemen. Haar volwassen kinderen en ook haar vrienden denken dat ze, zes maanden lang, met haar echtgenoot Martin in Marokko verblijft. Dat Martin op de heenreis in Polen is achtergebleven, zal niemand kunnen raden. Maria denkt niet dat hij ooit nog op zal duiken. Niet dat ze hem gedood heeft. Wat ze gedaan heeft, is misschien nog wel erger dan dat. Het gebeurde in een opwelling. Een opwelling die ze desondanks nog geen seconde heeft betreurd.


De reis naar Marokko was een vlucht. Martin zou een jonge vrouw hebben verkracht. Hoewel de aangifte na enkele dagen werd ingetrokken, was het kwaad al geschied. Niets was nog hetzelfde. Martin gaf ruiterlijk toe het bed met de jonge vrouw te hebben gedeeld. Hij schaamde zich hier niet voor. Maria zweeg. Ze zweeg zoals ze gedurende haar lange samenzijn met Martin altijd had gezwegen. Haar knappe gezicht verried geen enkele emotie. Toch was er in haar binnenste iets verschoven. Om die reden maakte ze stiekem een afspraak met de vrouw die de vernietigende beschuldiging had geuit. Eén zin bonkte sindsdien door haar hoofd. Eén enkele zin had Maria tot haar onverwachte actie aangezet.


Maria heeft tijd nodig en moet de schone schijn ophouden. In een knus computerlokaal beantwoordt ze niet alleen haar eigen maar ook Martins mailtjes. Ze doet net of ze zich in Marokko bevinden. Voor Martin in rook opging, werkte hij aan een boek dat hij tijdens zijn verblijf in Marokko zou afronden. Het persoonlijke verhaal zou over zijn verblijf in een literaire commune gaan. Maria beseft dat ze namens Martin met een boek op de proppen zal moeten komen en duikt in zijn aantekeningen.


Terwijl Maria de verslagen van Martin leest, gaan haar gedachten alle kanten op. Ze begint het idee te krijgen dat ze haar echtgenoot nooit heeft gekend. Toen Martin eind jaren zeventig in de commune verbleef, was Maria hoogzwanger van hun eerste kind. Toch valt uit Martins aantekeningen niet op te maken dat hij op het punt stond vader te worden. Na een aantal jaar kwam er abrupt een einde aan Martins jaarlijkse reisjes naar de commune. Hoe meer Maria leest, hoe meer ze het gevoel krijgt dat er al die jaren geleden iets vreselijks is gebeurd.


De levenden en de doden in Winsford liet me al vanaf de eerste bladzijde niet meer los. Wie is Maria precies en wat is haar verhaal? Welke reeks gebeurtenissen is aan de verdwijning van Martin voorafgegaan? In het afgelegen huisje overdenkt Maria haar verleden en peinst ze over de toekomst. Haar verblijf in Winsford is tijdelijk. Op een dag zal ze terug moeten keren naar Zweden. De reis naar Marokko zou immers maar zes maanden in beslag nemen. Maria zal bovendien een goede verklaring voor de afwezigheid van Martin moeten verzinnen. Tot die tijd houdt ze zich bezig met de aantekeningen van Martin. De pagina’s die zijn geheim zullen onthullen, heeft hij echter in een met wachtwoord beveiligd computerbestand verborgen. Het lukt Maria maar niet het wachtwoord te raden. Terwijl ze probeert de geest van haar echtgenoot te doorgronden, krijgt ze steeds meer het gevoel dat ze niet alleen is. Wordt ze door iemand in de gaten gehouden?


Auteur Håkan Nesser heeft voor prachtige contrasten gekozen. Het gezapige leven in Winsford lijkt in niets op het wereldse leven dat Maria in Zweden leidde. De eindeloze wandelingen die Maria met Castor maakt stralen een rust uit die niet met Maria’s gedachten overeenkomt. De onderhuidse spanning is doorlopend aanwezig. Maria heeft iets afschuwelijks op haar geweten. Vreemd genoeg hoopte ik dat ze ermee weg zou komen. Ik voelde sympathie voor Maria en beslist niet voor Martin. De auteur maakt fijntjes duidelijk dat de ware schuldige niet altijd eenvoudig aan te wijzen is. De levenden en de doden in Winsford is zonder twijfel een van de beste boeken van Håkan Nesser. Hij heeft zichzelf overtroffen.


ISBN 9789044535679 | paperback  | 406 pagina's | Uitgeverij De Geus | oktober 2016
Vertaald door Ydelet Westra

© Annemarie, 30 oktober 2016

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

De eenzamenDe eenzamen
Hakan Nesser


'Alleen in de spiegel van de dood heb je een heldere kijk op het leven'.


Die verzuchting slaakt oud-dominee Rickard Berglund tegenover inspecteur Barbarotti kort nadat hij zijn vrouw Anna heeft begraven. De reden voor die verzuchting, bijna aan het eind van het boek, is de opmaat naar het slot van een geweldig boeiende thriller die zich over enkele decennia afspeelt en waarbij een vriendenclub van 6 personen betrokken is: Tomas en Gunilla Winckler, Rickard en Anna Berglund, Maria Winckler (de zus van Tomas) en haar vriend Germund Grooth.


September 1975: de 25-jarige Maria Winckler vindt de dood onderaan een zogenaamde zelfmoordrots. Was het zelfmoord, een ongeluk of... moord? Het wordt nooit opgehelderd. September 2010: onderaan diezelfde rots wordt het lichaam van de 61-jarige Germund Grooth gevonden. Hij is de toenmalige vriend van Maria en is daarna nooit getrouwd. Zelfmoord, een ongeluk of... moord?
Inspecteurs Gunnar Barbarotti en Eva Backman moeten het verleden zien te ontrafelen om klaarheid te kunnen brengen in deze zaak.

Hakan Nesser schrijft op een uitermate boeiende manier. Het boek springt in korte hoofdstukken heen en weer van de zeventiger jaren uit de vorige eeuw - waarin de 6 vrienden elkaar leren kennen tot aan de dood van Maria - naar het heden, waarin de dood van Grooth onderzocht wordt. Wat is er gebeurd tijdens de vakantietrip die de 6 in een aftandse bus maken naar het toenmalige Oostblok? Welke invloed heeft dat op hun leven gehad? En is er een relatie tussen de dood van Maria en die van Germund en zo ja, wat is die relatie dan? Bijna treiterend langzaam leidt de auteur de lezer door de geschiedenis van deze groep mensen. Uitgebreide beschrijvingen van verhoren worden afgewisseld met intrigerende tussenstukjes van 'de Mus' in casu Maria, waarin zij haar verhaal vertelt. Ook een filosoferende Babarotti over het leven en het geloof past naadloos in het verhaal.
Ieder hoofdstuk maakt je nieuwsgierig naar het vervolg; je MOET verder lezen - je wilt per sé weten wat er precies is gebeurd 35 jaar geleden. De waarheid is haast te gruwelijk voor woorden.

Nesser steekt met kop en schouders boven de middelmaat uit. Laat de ruim 500 bladzijden van dit boek je niet afschrikken. Ten eerste leest het als een trein en ten tweede staat er geen overbodig woord in.
Voor mij was dit het eerste boek van Nesser. En hoewel dit het vierde deel in een serie van vijf boeken over Barbarotti is, had ik geen ogenblik het gevoel dat ik voorinformatie miste. Het is dus prima als standalone te lezen. Genieten!


ISBN 9789044523034| paperback | 533 pagina's | Uitgeverij De Geus | mei 2013
Vertaald door Ydelet Westra

© Joanazinha, 11 juli 2016

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

altDe eenzamen
Håkan Nesser

Elis Bengtsson wacht, zittend op een boomstronk, op zijn hond Luther. Het ongehoorzame dier reageert niet op zijn geroep. Dan hoort hij de hond blaffen, het komt uit de richting van de Gåsakloof. Wanneer Elis zijn hond bereikt ziet hij de reden van diens geblaf. Er ligt een lichaam onderaan de Gåsaklif.

Gunnar Barbarotti en Eva Backman krijgen van hun baas Asunander de opdracht het sterfgeval te onderzoeken. De dode, een man van rond de zestig, kan door een ongeluk om het leven zijn gekomen of misschien heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Toch is er iets vreemds aan de hand, toeval misschien maar wel opmerkelijk. Op 28 september 1975, vijfendertig jaar geleden, is er op exact dezelfde plek ook iemand om het leven gekomen. Toen was het slachtoffer een vrouw.

Het wordt nog merkwaardiger. De dode man is Germund Grooth. Hij was de toenmalige vriend van Maria Winckler, de vrouw die vijfendertig jaar eerder dood onderaan de klif lag. Heeft de man zelfmoord gepleegd op de plek waar hij eens zijn grote liefde verloor? Gunnar en Eva beseffen dat ze eerst moeten achterhalen hoe Maria aan haar eind is gekomen.

Op 28 september 1975 bevond Maria zich met nog zes anderen in de buurt van de Gåsaklif. Ze zochten naar paddenstoelen. Op een gegeven moment klonk er een luide gil.  Maria was degene die de kreet slaakte toen ze in de afgrond viel. Een aantal leden van het groepje meenden een langgerekte “oo” te horen. Schreeuwde ze soms “móóórdenaar”?

Gunnar en Eva duiken in de verhoorverslagen die destijds zijn gemaakt. De dood van Maria is grondig onderzocht en de leden van het groepje paddenstoelplukkers zijn uitgebreid verhoord. De politieman die zich destijds met het onderzoek bezighield, vermoedde dat er opzet in het spel was maar kon uiteindelijk niets bewijzen. Nu er een tweede lid van het groepje is omgekomen besluiten Gunnar en Eva om iedereen opnieuw te verhoren. 

Het verhaal van Gunnar en Eva wordt afgewisseld met een verhaal uit het verleden. Het is het verhaal van Maria, Germund en hun vier vrienden Gunilla, Tomas, Rickard en Anna. De lezer ontdekt hoe ze elkaar hebben leren kennen en welke gebeurtenissen vooraf gingen aan de tragische gebeurtenis op 28 september 1975. De vrienden verschilden onderling veel van elkaar. De zwaarmoedige Gunilla vormde een stelletje met de gastvrije Tomas. Ze hadden het goed met elkaar maar een miskraam en een doodgeboren kindje overschaduwden hun geluk. Rickard studeerde voor predikant en was gelukkig met zijn Anna, die neigde naar het socialisme. Maria en Germund zelf waren allebei vreemde vogels. Maria was als kind op haar hoofd gevallen waardoor haar persoonlijkheid veranderde en Germund werd geplaagd door depressies. Toen hij tien was kwamen zijn beide ouders en ook zijn zusje om bij een auto-ongeluk.

Wat is er vijfendertig jaar geleden gebeurd? Heeft Maria zelfmoord gepleegd, was het een ongeluk of is ze vermoord? En hoe is Germund gestorven? Auteur Håkan Nesser onthult een bijzonder en hartverscheurend verhaal waarin ook ruimte is voor het privéleven van Barbarotti en (in mindere mate) dat van Eva Backman. Gunnar is zielstevreden met zijn leven. Samen met zijn vrouw Marianne en hun kinderen uit eerdere relaties vormen ze een gelukkig gezin. Een onverwachte gebeurtenis doet Barbarotti echter beseffen hoe breekbaar geluk kan zijn.

De eenzamen is alweer het vierde deel in de Gunnar Barbarotti-reeks. De verhalen in de vier boeken zijn heel divers en los van elkaar te lezen maar horen toch ook onlosmakelijk bij elkaar. Niet alleen omdat Gunnar Barbarotti steeds opnieuw de hoofdrol vertolkt maar vooral ook vanwege de sfeer van de verhalen. De vertellingen ademen melancholie uit en er wordt lichtjes geworsteld met het geloof.  Auteur Håkan Nesser schuwt niet de minder mooie kanten van de mens te belichten. Tegelijkertijd zijn de verhalen gemoedelijk, menselijk, liefdevol en kleurrijk. Nesser vertelt diepzinnig maar weet toch een zekere luchtigheid te bewaren.

Na het lezen van de eerste twee delen van deze serie heb ik Barbarotti in mijn hart gesloten en nu, na deel vier, voelt hij als familie. Deel vijf zal De slager van Klein-Birma gaan heten.

ISBN 9789044523034| paperback | 533 pagina's | Uitgeverij De Geus | mei 2013
Vertaald door Ydelet Westra

© Annemarie, 3 juni 2013

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER


Hemel boven LondenHemel boven Londen
Håkan Nesser


De zeventigste verjaardag van Leonard Vermin zal zijn laatste worden. Het lichaam van de steenrijke Leonard wordt langzaam opgeslokt door een slopende en dodelijke ziekte. Ter gelegenheid van zijn laatste verjaardag zal Leonard een etentje geven. In Londen. Zijn familie zal naar Engeland moeten reizen om de laatste woorden van Leonard te horen. In Londen beleefde hij eens een gelukkige tijd. De gelukkigste tijd van zijn leven zelfs. Leonard wil zijn laatste dagen slijten op de plek waar hij eens innig liefhad.


Leonards gastenlijst bestaat, inclusief hemzelf, uit zes personen. Naast Leonard zullen ook Maud en haar kinderen Irina en Gregorius, een tweeling, aanwezig zijn. Leonard en de jongere Maud zijn al twintig jaar samen. Eens was Maud zijn therapeute. Verder is ook Milos Skrupka uit de Verenigde Staten uitgenodigd. Maud en haar kinderen kennen Milos niet. Ze weten niet dat hij hen tijdens het diner zal vergezellen en Milos heeft op zijn beurt geen idee waarom hij voor het etentje is uitgenodigd. Sterker nog: Milos weet helemaal niet door wie hij is uitgenodigd. De naam Leonard zegt hem niets. Toch trekt Londen want jaren geleden is zijn ex-vriendin voor haar werk naar deze wereldstad verhuisd. Milos beseft dat ze misschien wel de liefde van zijn leven is. Wie de zesde persoon is, weet alleen Leonard. Hij heeft alles tot in de puntjes uitgedacht.


Maud en Leonard zijn al jaren een stel maar nu Leonard stervende is, beseft Maud dat ze de man aan haar zijde nauwelijks kent. Leonard gaat zich bovendien steeds vreemder gedragen. Hij komt verward over. Gaat hij harder achteruit dan hij beweert? Maud weet niet hoe haar leven er zonder Leonard uit zal zien. Ze zijn nooit getrouwd en ze weet niet of hij haar wat na zal laten. Zonder het vermogen van Leonard gaat Maud een bedroevende financiële toekomst tegemoet. Ze zal nog jaren moeten werken. Nog jaren naar problemen van anderen moeten luisteren. Maud wordt al moe bij het idee.


Irina en Gregorius, de kinderen van Maud, zijn ook al geen bijster gelukkige mensen. Gregorius heeft meer problemen dan een mens aankan en Irina houdt al jaren een ernstige smetvrees voor de buitenwereld verborgen. De reis naar Londen is voor Irina dan ook een zware beproeving. Gregorius hoopt dat Leonard tijdens het etentje zijn testament zal voorlezen. Wie weet erft hij miljoenen, dan zullen zijn problemen voorbij zijn. De tweeling is niet erg onder de indruk van het feit dat hun stiefvader stervende is.


Vreemd genoeg heeft Leonard de laatste dagen het gevoel dat hij eigenlijk iemand anders is. Een man met een naam die hij niet kan uitspreken: Lars Gustav Selén. Lars Gustav is een Zweed maar dat weet Leonard niet. Hij weet wel dat hij steeds droomt over Lars Gustav. Hij droomt dat hij Lars Gustav is. Leonard begrijpt er niets van en vertoont steeds vreemder gedrag. Zelfs de normaal haast gevoelloze Maud begint zich zorgen te maken. De dag van het etentje komt steeds dichterbij en Leonard is vastbesloten vol te houden tot het moment waarop alles duidelijk zal worden.


Na de verrukkelijke Barbarotti-reeks heeft Håkan Nesser opnieuw een boek om van te smullen geschreven. Ogenschijnlijk moeiteloos laat hij de personages in Hemel boven Londen tot leven komen waarna hij op slinkse wijze een loopje met de verhaalbeleving van de lezer neemt. Hoe zit het nu eigenlijk met de personages in het boek? Welke onthulling zal Leonard tijdens het etentje doen? Wie is Milos Skrupka en wie zal de rol van mysterieuze zesde genodigde op zich nemen? Nesser duikt terug in de tijd. Hij schets het levensverhaal van Leonard maar ook dat van Lars Gustav. Zijn ze dezelfde persoon? Hun levens vertonen in ieder geval opvallende overeenkomsten. Toch klopt het niet helemaal of… toch wel? De prettige verwarring die zich van mij meester maakte, zorgde ervoor dat ik gefascineerd door bleef lezen. Ik was ervan overtuigd dat Nesser met een prachtige ontknoping op de proppen zou knopen. Daar blinkt hij immers in uit. Gelukkig stelde hij me niet teleur. Integendeel zelfs!


In Hemel boven Londen lopen verhaallijnen door elkaar heen. Alle personages die in het boek voorkomen krijgen ruimte om zich te ontplooien. Nesser schrijft wederom soepel en het verhaal is zoals altijd doorspekt met melancholie. Nesser weet de bescheiden levensgeschiedenis van doodnormale mensen keer op keer uit te bouwen tot een spectaculair, omvangrijk – maar niet langdradig - en meeslepend verhaal. Ik heb genoten van Hemel boven Londen, een onvervalste Håkan Nesser!


ISBN 9789044532470| paperback | 533 pagina's| De Geus Spanning | februari 2015
Vertaald door Ydelet Westra

© Annemarie, 22 maart 2015

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER


altDe slager van Klein Birma
Håkan Nesser

Op 29 april 2012 om 6:26 uur wordt de grootste angst van inspecteur Gunnar Barbarotti werkelijkheid. Na het ontwaken treft hij naast zich het koude lichaam van zijn grote liefde Marianne aan. Nadat ze anderhalf jaar geleden bijna stierf aan een aneurysma, voelde hun tijd samen als geleende tijd. Terwijl Gunnar sliep is Marianne getroffen door een tweede aneurysma en deze is haar noodlottig geworden. Marianne, het beste wat Gunnar ooit overkomen is, is stilletjes heengegaan.

Het verlies van Marianne valt Gunnar zwaarder dan hij had kunnen vermoeden. De leegte die ze achterlaat is als een gapend, onoverbrugbaar gat.  Gunnar voert vertwijfelde gesprekken met God terwijl hij probeert een goede vader en stiefvader voor zijn vijf kinderen te zijn. Hij snakt naar een teken van Marianne, een ultiem bewijs dat ze elkaar ooit weer zullen treffen. Drie weken na de dood van Marianne gaat Barbarotti weer aan het werk. Asunander, zijn chef, zet hem op een cold-case.

De zaak die Gunnar nader onder de loep gaat nemen is een onopgeloste verdwijningszaak uit 2007. Arnold Morinder verdween spoorloos na een bezoekje aan een benzinestation. Zijn blauwe brommertje werd gevonden maar van Morinder werd nooit meer iets vernomen. Opvallend in deze verdwijningszaak is dat zijn vriendin niemand minder is dan Ellen Bjarnebo, de slager van Klein Birma. Ellen dankt haar bijnaam aan het feit dat ze in 1989 haar toenmalige echtgenoot vermoordde, in stukken hakte en in het bos begroef. Een paar dagen na de moord gaf ze haar man als vermist op maar een paar maanden later viel ze door de mand. Ook Morinder gaf ze een pas een paar dagen na zijn verdwijning als vermist op met het verschil dat er nooit een lichaam is gevonden. Heeft Ellen hem ook vermoord of weet ze werkelijk niet wat er met hem gebeurd is? Wie weet is Morinder vrijwillig vertrokken.

Barbarotti’s politiepartner Eva Backman  heeft  de leiding over het onderzoek naar een verdacht sterfgeval. Kwade tongen beweren dat de dood van Raymond Fängström een politieke moord is. Fängström was gemeenteraadslid voor de Zweden-Democraten, een rechtse partij. Om te voorkomen dat de dood van de politicus tot ongeregeldheden zal leiden moet Eva zijn dood zo onopvallend mogelijk onderzoeken. De onsympathieke, hysterische moeder van Fängström maakt het haar echter niet makkelijk.

Barbarotti zit nog midden in een rouwproces. Hij kan en wil Marianne niet loslaten. Het is niet eenvoudig om een zaak te onderzoeken terwijl zijn hoofd gevuld is met verdriet. Het onderzoek vordert langzaam. Gunnar beseft dat hij eerst moet achterhalen wat er precies is gebeurd in 1989. Pas als hij het verhaal van Ellen volledig kent, kan hij de verdwijning van Morinder verklaren. Gunnar kan zich niet goed focussen en beseft niet dat het gevaar hem omsingeld heeft. Beseft hij op tijd dat zijn leven op het spel staat?

De slager van Klein Birma is het vijfde en  laatste boek in de Barbarotti-reeks. Een reeks die begon met een prille liefde en eindigt met een diepgeworteld verdriet. Ook dit boek kenmerkt zich door de warme en melancholieke stijl en wederom wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld. Het verhaal wordt vanuit meerdere perspectieven verteld. Naast Barbarotti en Eva komt ook Ellen aan bod. Onderwerpen zijn huiselijk geweld, leven met een geheim en het rouwproces. Håkan Nesser gaat kundig en integer met de onderwerpen om en weet zelfs een zekere luchtigheid in het verhaal te waarborgen. Leuk is de knipoog naar een vorig boek en uiteraard zet  Håkan Nesser de lezer weer op het verkeerde spoor.

Ik heb intens genoten van de belevenissen van Gunnar Barbarotti. Gunnar is een intelligente, bedachtzame man die over een fikse portie doorzettingsvermogen bezit. Bovenal bezit hij het vermogen om lief te hebben. Naast spannende politieverhalen bieden de boeken in deze serie ook ruimte voor romantiek, verdriet en prangende levensvragen. Barbarotti verlaat het toneel met opgeheven hoofd. Vaarwel goede vriend!

ISBN 9789044531022 | paperback | 441 pagina's| Uitgeverij De Geus | januari 2014
Vertaald door Ydelet Westra

© Annemarie, 9 februari 2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER


altHet tweede leven van meneer Roos
Håkan Nesser

Ondanks zijn achternaam gaat het leven van de zestigjarige Ante Valdemar Roos niet over rozen. Zijn tweede huwelijk heeft hem niet het geluk gebracht waar hij op hoopte. Het heeft het idee dat zijn aanwezigheid voor lief wordt genomen en soms zelfs dat niet. Zijn twee stiefdochters hebben altijd wat op hem aan te merken en zijn vrouw Alice valt hen steeds vaker bij. Zijn zoon Greger uit zijn eerste huwelijk heeft hij al tien jaar niet gezien. Valdemar is een saaie pief, iemand waar nooit rekening mee wordt gehouden. Iemand die altijd over het hoofd wordt gezien. Hij betwijfelt of er wel iemand is die echt van hem houdt.

Maar dan keert het tij voor Valdemar. Hij wint een enorm bedrag in de voetbaltoto. Hij besluit het heugelijke nieuws voor zijn vrouw en stiefdochters te verzwijgen, zegt zijn baan op en koopt Lograna, een huisje in het bos. Terwijl zijn gezin denkt dat de kleurloze Valdemar zich op zijn werk bevindt, geniet hij van de rust in Lograna. Valdemar merkt dat het leven in afzondering hem erg goed bevalt, zo goed zelfs dat hij misschien ooit zijn gezin definitief de rug toe zal durven keren. Voorlopig denkt hij daar echter nog niet over na.

Ook het leven van de eenentwintigjarige Anna Gambowska ziet er niet rooskleurig uit. Ze verblijft in een huis voor verslaafde jongedames. Ze twijfelt of de motieven van de vrouw die het huis runt, wel zo eervol zijn en bovendien wordt ze door haar als een buitenbeentje behandeld. Wanneer haar geliefde gitaar haar tijdelijk afgenomen is, besluit ze dat het mooi is geweest. Anna neemt de benen. Haar omzwervingen brengen haar bij een verlaten huisje. De sleutel ligt verstopt in de dakgoot. Anna voelt zich onmiddellijk op haar gemak en brengt het weekend door in het huisje. Op maandag is het echter met haar eenzaamheid gedaan. Een man arriveert bij het huisje. Het is het begin van de wonderlijke vriendschap tussen Anna en Valdemar. Twee eenzame zielen die zoeken naar rust en geborgenheid. Naar acceptatie. Naar eindelijk eens gezien en gehoord te worden.

Een jonge vrouw en een oudere man. Er ontstaat soort vader-dochter liefde tussen de twee. Ze voelen zich veilig bij elkaar en genieten van het samenzijn in Lograna. Maar dit boek zou geen thriller zijn als hun rust niet wreed verstoord zou worden. Nadat een ongenode gast het huisje bezoekt, verdwijnen Anna en Valdemar spoorloos. Op dit punt van het verhaal komt inspecteur Gunnar Barbarotti in beeld. Gunnar heeft zijn been gebroken en moet eigenlijk bureauwerk doen maar de graffitizaak die hij onderzoekt weet hem niet erg te boeien. Bovendien weet hij al heel snel –  en ik wist het sneller – wie de daders moeten zijn. De zaak over de man die door zijn vrouw een meubelstuk genoemd wordt, laat hem echter niet los. Waar is Valdemar Roos gebleven? En wie is het meisje met wie hij gezien is?

Het tweede leven van meneer Roos is het derde deel van de inspecteur Barbarotti-reeks. In de loop van dit jaar verschijnt ook het vierde deel: De eenzamen. Ik ben gaan houden van de kenmerkende stijl van deze boeken. De verhalen bevatten een milde spanning, genoeg prikkels voor de nieuwsgierigheid, een zekere weemoedigheid en een vleugje zwartgallige humor. Ze zijn bovenal heel menselijk. Ik gunde meneer Roos zo een beetje kleur in zijn leven. Het is intens verdrietig dat hij denkt dat er niemand echt van hem houdt. Nog verdrietiger is het dat hij het bij het rechte eind heeft. Totdat Anna in zijn leven komt. Meneer Roos leeft weer. Hoe het verhaal ook af gaat lopen, dat pakt niemand hem meer af. Zoals zijn vader eens zei: beter dan dit wordt het nooit.

ISBN 9789044523027| paperback |566 pagina's| Uitgeverij De Geus | maart 2013
Vertaald door Anna Ruighaver

© Annemarie, 5 maart 2013

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER


altEen heel ander verhaal
Håkan Nesser

Tijdens zijn vakantie op het Zweedse eiland Gotland wil inspecteur Gunnar Barbarotti niets liever dan de boel de boel laten. Even tot rust komen. Hij geniet met volle teugen van de tijd die hij met zijn vriendin Marianne doorbrengt. Ze zijn nu bijna een jaar samen en hun relatie lijkt toe te zijn aan een volgende stap. Dan gooit een meegebracht stapeltje post roet in het eten. In een brief die aan hem persoonlijk is gericht wordt een moord aangekondigd. In eerste instantie wordt het schrijven niet al te serieus genomen maar wanneer de briefschrijver de daad bij het woord voegt, ziet Gunnar zich gedwongen zijn vakantie vroegtijdig af te breken.

Terwijl het onderzoek naar de moord in volle gang is, arriveert er nóg een brief. De naam van het beoogde slachtoffer staat – net als in de eerste brief – vermeld. Het is een veel voorkomende naam en het is niet eenvoudig om al deze naamgenoten te lokaliseren. Helaas slaat de moordenaar toe voordat de politie iedereen in veiligheid heeft kunnen brengen. Al snel is duidelijk dat er meer slachtoffers zullen gaan vallen en het team is in opperste staat van paraatheid. Waarom moeten deze mensen dood? En waarom zijn de brieven gericht aan Gunnar Barbarotti?

Een tipje van de sluier wordt voor de lezer alvast opgelicht. Deze krijgt stukje bij beetje een reisverslag te lezen. Vijf jaar eerder heeft een groepje van zes Zweedse toeristen elkaar ontmoet in Frankrijk. De vakantie eindigde in een drama. Vijf leden van het reisgezelschap hebben de gebeurtenis achter zich gelaten, de zesde persoon niet. Wie is deze Zesde Man?

Gunnar heeft veel aan zijn hoofd. Te veel. Het duizelt hem letterlijk. De moordenaar is nog steeds op vrije voeten en daarnaast maakt hij zich zorgen om zijn negentienjarige dochter die naar Londen is vertrokken. Ze werkt in een pub en heeft een vriendje, daar krijgt menig vader grijze haren van. Gunnar staat op het punt om het roer om te gooien. Hij wil trouwen met Marianne en met haar een nieuw leven opbouwen. Een nieuwe baan en een verhuizing behoren wat hem betreft tot de mogelijkheden. Marianne heeft na zijn huwelijksaanzoek echter om bedenktijd gevraagd, wat Gunnar de nodige buikpijn bezorgt. Dan eindigt een akkefietje met een journalist in een aangifte tegen Gunnar. Hij wordt geschorst terwijl de moordenaar niet van plan lijkt zijn activiteiten te staken.

Een heel ander verhaal is het tweede deel in de reeks met Gunnar Barbarotti. In tegenstelling tot het eerste deel – De man zonder hond – is dit boek een echte whodunnit. Heerlijk. Ook in dit boek weet de lezer lange tijd meer dan Barbarotti maar pas aan het eind van het verhaal wordt duidelijk wie de dader is. De auteur heeft een aantal mooie en overtuigende plotwendingen bedacht waardoor deze vertelling boeiend en verrassend is. De spanning wordt af en toe doorbroken door een vleugje humor. De gedachtegangen van Gunnar zijn soms diepzinnig, andere keren doen ze mij glimlachen. Gunnar is bovenal een mens als ieder ander en dat maakt hem zeer sympathiek.

Na het lezen van de eerste twee boeken in deze reeks heb ik Gunnar Barbarotti in mijn hart gesloten. Deel drie en vier zullen verschijnen binnenkort en ik kijk er reikhalzend naar uit. Een heel ander verhaal is een politiethriller van de bovenste plank. Een geweldig boek.

ISBN 9789044523010 | Paperback |  608 pagina's| Uitgeverij De Geus | augustus 2012
Vertaald door Ydelet Westra

© Annemarie, 17 september 2012

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER


De man zonder hondDe man zonder hond
Håkan Nesser

De familie Hermansson is heel keurig en gewoontjes totdat zoon Robert roet in het eten gooit. Door een nogal gênant optreden in een reality-programma gaat Robert voortaan in heel Zweden als Robert de Rukker door het leven. Vooral vader Karl-Erik, een nogal bekrompen zestiger, ervaart dit als een grote schande. Hij heeft al een aanbetaling gedaan op een huis in Spanje en wil zijn thuisland zo snel mogelijk de rug toekeren. Moeder Rosemarie, een handwerklerares, heeft weinig in te brengen. Er wordt nooit rekening met haar gevoelens gehouden. Ogenschijnlijk berust ze in haar lot maar inwendig kookt ze van woede.

Voordat vader en moeder Hermansson de aftocht naar Spanje zullen blazen is er nog een familiefeest. Karl-Erik en oudste dochter Ebba worden op dezelfde dag respectievelijk vijfenzestig en veertig jaar oud. Het grote feest dat die dag gegeven zou worden is vanwege het schandaal afgelast. Alleen de kinderen en kleinkinderen zijn gekomen. Rosemarie slooft zich uit met allerhande hapjes en drankjes. Praten over Roberts onlangs verworven beroemdheid wordt zorgvuldig vermeden. De sfeer is wat gespannen, echt gezellig wordt het niet.

De volgende ochtend is Robert weg. Zijn bed is onbeslapen. Niemand maakt zich zorgen, een man van vijfendertig valt natuurlijk niet in zeven sloten tegelijk. Misschien heeft hij ergens een scharrel opgedoken. Karl-Erik ervaart de afwezigheid van zijn zoon haast als een opluchting. Maar wanneer een dag later oudste kleinzoon Henrik, een jonge student, onvindbaar is en ook Robert nog niet huiswaarts is gekeerd, slaan de zorgen toe.  De politie wordt gebeld en inspecteur Gunnar Barbarotti maakt zijn opwachting.

Barbarotti zal al snel concluderen dat deze verdwijningszaak niet eenvoudig opgehelderd kan worden. Het zal lange tijd onduidelijk zijn of de twee verdwijningen verband houden met elkaar. Zijn Robert en Henrik vrijwillig weggegaan? Is hen iets overkomen? Zijn ze om het leven gebracht? Barbarotti moet het antwoord op deze vragen schuldig blijven. Hij is er echter niet de man naar om de zaak te laten versloffen. Bovendien heeft hij het gevoel dat een aantal familieleden dingen voor hem verzwijgen.

Een boek over familiegeheimen en over twee moeders die niet weten wat er met hun kind is gebeurd. Ebba, Henriks moeder, raakt meer en meer de kluts kwijt en Rosemarie zoekt haar toevlucht in Spaanse wijnen. De verdwijning van de dierbaren hakt er diep in. De onwetendheid over hun lot is kwellend, ook voor de andere familieleden. Drie generaties gaan er op hun eigen manier mee om. Bovendien verkeert niet iedereen in het ongewisse.

Het verhaal is geschreven met een bittere, soms wat honende ondertoon. Zo drijft de auteur de spot met reality-tv, het programma waaraan Robert deelnam is wel heel extreem, en heeft Rosemarie zeer zwartgallige gedachten. De sfeer is in perfecte overeenstemming met de inhoud van het verhaal. Uitstekend gedaan. Het voegt een extra intensiteit aan de vertelling toe.

Na de boeken over commissaris Van Veeteren is er nu dus inspecteur Barbarotti. Dit eerste boek met het nieuwe personage is mij heel goed bevallen. Håkan Nesser heeft het nog steeds in zich. Knap dat hij boek op boek boeiend, origineel en onderhoudend blijft en dan bovendien een nieuw personage zo goed uit de verf laat komen. Barbarotti kan wel eens even geliefd gaan worden als zijn voorganger. Binnenkort verschijnen er in deze reeks maar liefst drie nieuwe titels dus mijn geluk kan niet op.

ISBN 9789044518887 | Paperback | 576 pagina's | Uitgeverij De Geus | februari 2012

Vertaald door Ydelet Westra

© Annemarie, 18 maart 2012

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER


Recensies

Boven