Thrillers Leestafel.info

spannende boeken en een beetje fantasy

Jeroen Windmeijer

Het Pilgrim Fathers complotHet Pilgrim Fathers complot
Jeroen Windmeijer


Normaal gesproken mijd ik thrillers met het woord 'complot' in de titel, of die op een andere manier aan lijken te duiden dat ze over geheimzinnige genootschappen gaan, die op de achtergrond aan allerlei touwtjes trekken. Een vergelijking met Dan Brown geldt voor mij dan ook beslist niet als aanbeveling, maar goed, dit boek kwam op m'n pad en toen ik eenmaal begon met lezen, kostte het me moeite om het weg te leggen.


Het verhaal begint als Peter de Haan en z'n vriendin Fay Spežamor het lichaam van Coen Zoutman, de voorzitter van een vrijmetselaarsloge in Leiden, vinden. Hiermee begint een avontuur, dat de lezer van Leiden naar Boston en tot slot naar de Sinaïwoestijn voert. In Leiden duikt nog een ander lijk op en ook in Boston en in Jeruzalem zijn mensen vermoord.
Al deze moorden blijken met elkaar te maken te hebben, maar dat komt pas langzaam aan het licht.


Centraal in het boek staat een manuscript van een anonieme auteur over de Pilgrim Fathers. Dit manuscript bestaat werkelijk en het eindigt op het punt, waarop over het bestaan van een brief wordt geschreven, waarin staat waarom de Pilgrim Fathers werkelijk naar Amerika zijn vertrokken en waarom een groot deel in Nederland is gebleven.


Wàt er in de betreffende brief heeft gestaan, is niet bekend en daarover wordt dus door de auteur alleen maar gespeculeerd. Gelukkig spelen deze speculaties maar een beperkte rol in het verhaal. Het idee dat er bepaalde kennis alleen mondeling wordt overgeleverd klinkt mij persoonlijk zeer onwaarschijnlijk in de oren, al is het maar omdat deze teksten dan in de loop der tijd sterk zouden veranderen. Het menselijk geheugen is daar namelijk niet zo geschikt voor. Vertel maar eens een verhaaltje aan iemand en laat die persoon het weer doorvertellen. Als dit een aantal keren is gebeurd, is er van het oorspronkelijke verhaal weinig meer over.


Ondanks deze kritische kanttekening vond ik het een spannend boek.
Opvallend detail is overigens dat de achternaam van iemand die bedankt wordt voor z'n hulp, gebruikt wordt voor de schurk. (Een wat merkwaardige manier om iemand te bedanken.)


Antropoloog Jeroen Windmeijer (1969) debuteerde in 2015 met De bekentenissen van Petrus, een thriller waarin Romeinse en Bijbelse geschiedenis verweven worden met de geschiedenis van zijn woonplaats Leiden. Windmeijer is leraar godsdienst en maatschappijleer op een middelbare school.


ISBN 9789402701623 | Paperback | 496 pagina's | Uitgeverij Harper Collins | augustus 2018

@ Renate, 26 augustus 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

Het PauluslabyrintHet Pauluslabyrint
Jeroen Windmeijer


Zou het zonder de meeuwenoverlast nooit zijn gebeurd of valt aan een lotsbestemming niet te ontkomen? Op de dag dat in de stad Leiden de eerste van vele nieuwe ondergrondse containers geplaatst wordt, ontvangt archeoloog en universitair docent Peter de Haan een anoniem tekstbericht met daarin enkel de Latijnse woorden “Hora est”, wat “Het is tijd” betekent. Peter doet het voorval af als een flauwe grap van een van zijn studenten.


Terug naar de ondergrondse containers. De stad Leiden gaat gebukt onder een toenemende meeuwenoverlast. De vraatzuchtige vogels plunderen vuilnisbakken en -zakken en maken er een bende van. De gemeente heeft daarom besloten het vuilnis voortaan ondergronds in te zamelen. Voor de stadsarcheologen van Leiden is het een uitgelezen kans om onderzoek te doen op plekken die normaal buiten bereik zijn. Peter is door de Dienst Erfgoed uitgenodigd een kijkje bij het plaatsen van de eerste container – in de Nieuwstraat – te komen nemen.


Vlak voor Peter naar de opgraving vertrekt, stuit hij op een tweede bericht. Dit keer staat de tekst “Hora est” op een vel papier geschreven. Boven de twee woorden staat “Rom. 13:11”. Peter krijgt er kippenvel van. Waarom heeft iemand hem een verwijzing naar een Bijbeltekst gestuurd? Voor Peter de bewuste tekst heeft kunnen opzoeken, is hij bij de plek van de afgraving aanbeland. De gemeente maakt er een ware ceremonie van. De burgemeester klimt op een kleine graafmachine om het eerste zand weg te graven en dan gaat het mis. Terwijl Peter het derde bericht ontvangt, kiepert de graafmachine voorover in het gat. De burgemeester wordt enigszins gehavend uit het gat bevrijd, waarna Peter en zijn collega-archeoloog Daniël in het gat klimmen. Tot hun grote verbazing stuiten ze op een gemetselde ruimte onder de grond. In de ruimte ligt een naakte jongeman. Hij is van top tot teen met bloed bedekt en wordt in allerijl naar het ziekenhuis vervoerd.


Die avond daalt Peter opnieuw in het gat af. Dit keer met zijn vriend Arnold van Tiegem, een hoogleraar. De gemetselde ruimte blijkt een tunnel te zijn. Wanneer Peter en Arnold het begin van de tunnel voorzichtig verkennen, dwaalt Arnold te ver af. Hij verdwijnt in het niets. Peter klimt alleen uit het gat, waar zijn wachtende vrienden Janna en Daniël zijn verhaal vol achterdocht aanhoren. Kan Peter verklaren waarom er een grote bloedvlek op zijn overhemd prijkt? Janna besluit de politie te bellen en dan ziet Peter ineens een vreemd figuur naar hen staren. De persoon maakt zich uit de voeten en Peter zet de achtervolging in. Janna en Daniël hebben niks gezien en vinden het behoorlijk verdacht dat Peter zich uit de voeten maakt.


Wanneer Peter de onbekende inhaalt, beweert deze dat Peter uitverkoren is. Peter begrijpt er niks van. Kort na de vreemde ontmoeting hangt de politie aan de telefoon. Peter moet zich op het bureau melden. Hij besluit echter eerst bij zijn goede vriendin Judith langs te gaan. Hij heeft behoefte aan een gesprek met iemand die hem kan helpen de vreemde gebeurtenissen te doorgronden. Judith is er niet. Terwijl hij vertwijfeld in haar lege huis staat, ontvangt hij een nieuw bericht. De onbekende heeft Judith. Als Peter haar terug wil zien, moet hij doen wat hem opgedragen wordt.


Er volgt een race tegen de klok door heel Leiden. De boodschappen die Peter naar Judith kunnen voeren, bestaat uit aanwijzingen met een Bijbels karakter. Peter zal aanwijzing voor aanwijzing moeten doorgronden. Als hij afhaakt, zal hij Judith nooit meer terugzien. Tot overmaat van ramp is de politie naarstig naar hem op zoek. Arnold van Tiegem is gevonden…


De boeken van antropoloog Jeroen Windmeijer zijn geïnspireerd op Romeinse en Bijbelse geschiedenis. Het verhaal in Het Pauluslabyrint is dan ook met religieuze visioenen en verhalen uit de oudheid doorspekt. Windmeijer maakt duidelijk hoe een aantal van deze verhalen een eigen leven is gaan leiden of met andere vertellingen verweven is geraakt. Op welke ideeën is het geloof van Judiths ontvoerder gestoeld?


Hoewel ik moet bekennen dat ik niet alle religieuze passages met belangstelling heb gelezen, leest dit verhaal als een trein. De aandacht en tijd die de auteur in dit boek heeft gestoken, is ronduit indrukwekkend. Werkelijk alles is tot in de puntjes uitgezocht en uitgewerkt. De onbezonnen acties van het personage Peter de Haan passen niet altijd bij diens intelligentie maar als Windmeijer zijn personage alleen puur rationeel had laten handelen, was er natuurlijk niet zo’n spannend verhaal ontstaan. Voor de liefhebbers van dit genre – maar zeker ook voor degenen die eens een verrassend uitstapje naar een ander genre willen maken – is dit boek een absolute aanrader.


ISBN 9789402722307 | paperback | 398 pagina's | HarperCollins | maart 2017

© Annemarie, 15 april 2017

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

Recensies

Boven